قرار و مدار

روز روحیه‌دادن به دانش‌آموزان

به جای گفتن یک سری پیش‌بینی‌های منفی درباره شرایط تحصیلی دانش‌آموزان در سال‌تحصیلی جدید مثل این‌که معلوم نیست اوضاع مدارس امسال چه‌جوری باشه، آموزش آنلاین که خیلی فایده نداره و ...، به دانش‌آموزان روحیه و امید بدین که با انگیزه بیشتری تلاش کنن برای فراگیری دانش و ....